Guldkompassen

[caption id="attachment_352" align="alignleft" width="640"] Storycoachen Katrin på SunnyRelations tar fram och kalibrerar min Guldkompass.[/caption] Vem är jag, vad kan jag, vad vill jag, vad är min gåva till mig själv och världen? Svåra frågor som Katrin hjälpte mig hitta svaren på? Hur? Kolla länken, boka tid, hämta guldet. Lite magi,…